aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

ALK trainingen, onder andere voor ‘het goede gesprek’ bij Meer Tijd voor de Patiënt

Het voeren van het ‘goede gesprek’ is een kernelement van meer tijd voor de patiënt (MTvdP).

Carine den Boer, huisarts in Hoorn, kaderhuisarts GGZ, promoveerde in oktober 2023 op een onderzoek waarbij huisartsen ALK uitleggen aan hun patiënten. Ze heeft hiervoor een succesvolle training ontwikkeld voor huisartsen, POH-GGZ en andere professionals.

De trainingen worden ondersteund met materiaal op haar website: www.uitlegalk.nl. Hierop staat veel informatie voor huisartsen, POH-GGZ en patiënten, waaronder artikelen en instructiefilmpjes.

De powerpoint van de presentatie wordt gedeeld na afloop van de training. Er is geen extra studiebelasting nodig voor de training buiten de contacturen, maar er wordt wel aangeraden je verder in de materie te verdiepen.

Inhoud training

In de training wordt gebruik gemaakt van de methodiek “ALK in 7 stappen (PDF)”:

 1. In gesprek over ALK
 2. Toestemming vragen voor exploratie
 3. Exploratie met SCEGS
 4. Gezamenlijke probleemdefinitie
 5. Uitleg van ALK met behulp van verklaringsmodel, bv centrale sensitisatie
 6. Bespreken welke factoren de klachten beïnvloeden
 7. Opstellen van een behandelplan

ALK herkennen, uitleggen en behandelen

Het hoofddoel van de training is dat je ALK kunt herkennen, uitleggen en behandelen.

Tijdens de training behaal je de volgende leerdoelen:

 • Kun je ALK herkennen en erkennen
 • Weet je wat belangrijk is in communicatie met patiënten met ALK
 • Kun je het biopsychosociale model toepassen op de problematiek van de patiënt
 • Kun je de klachten breed uitvragen aan de hand van SCEGS (somatisch, cognities, emoties,gedrag, sociaal)
 • Kun je samen met de patiënt komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie
 • Ken je verschillende verklaringsmodellen en metaforen
 • Kun je ALK uitleggen aan een patiënt aan de hand van passende verklaringsmodellen en metaforen.
 • Weet je welke behandelopties er zijn
 • Kun je samen met de patiënt een behandelplan maken
 • Weet je wat de invloed is van trauma op ALK
 • Weet je hoe je kunt samenwerken in je regionale netwerk rond patiënten met ALK

De vormgeving van deze training bestaat uit een interactieve presentatie afgewisseld met oefenen in tweetallen.

 

psyhag-goede titel-covid
Data en tijden:
2 dagdelen, met aantal weken ertussen of 1 hele dag

Maaltijd:
Bij een avondscholing is er van tevoren een warme vegetarische maaltijd.

Accreditatie:
Is voor huisartsen toegekend voor 6 punten.

Groepsgrootte:
Maximaal 16 deelnemers, geen minimum

Kosten: 
Voor 2 dagdelen € 1100 (BTW vrijgesteld, CRKBO certificering) en reiskosten.