Afscheid Marian Oud

Afscheid Marian Oud

In april was voor Marian Oud de diploma-uitreiking van de kaderopleiding GGZ haar laatste activiteit als afsluiting van haar professionele loopbaan. PsyHAG nam al eerder afscheid van haar. Marian is ook voor de nu afstuderende kaderhuisartsen het grote voorbeeld, zij is immers kaderhuisarts ggz ten maximale: op alle gebieden waarop een kaderhuisarts actief zou kunnen zijn, was zij dat en hoe!

Op het gebied van zorgontwikkeling wist zij de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening in haar eigen gezondheidscentrum te ontwikkelen en vormt daarmee een goed voorbeeld hoe de huisarts die zorg kan vormgeven.

Ze deed wetenschappelijk onderzoek naar de zorg voor diezelfde groep patiënten en dat leidde tot een promotie.

Beleidsmatig was ze actief op ggz-gebied; laatstelijk nog de cvrm-zorg voor chronische ggz-patiënten. Heel speciaal: ze richtte PsyHAG op, de netwerkorganisatie voor kaderhuisartsen ggz, en was de eerste voorzitter.

Ze droeg bij alle allerlei standaarden en richtlijnen op ggz-gebied, schreef vele bijdragen voor Huisarts en Wetenschap en organiseerde het themanummer ggz.

Marian organiseerde talloze scholingen ook als docent, zoals voor de eigen scholingen van kaderhuisartsen en de kaderhuisartsopleiding. Deze ontwikkelde ze, eerst samen met Leo Veehof, daarna met Ietje de Vries, tot een succesvol programma.

Behoudens de eerste experimentele groep waarvan ze deelnemer was, heeft ze alle kaderhuisartsen opgeleid.    

Marian, de huisartsgeneeskunde voor mensen met psychische klachten is jou zeer veel dank verschuldigd als kaderhuisarts ggz ten maximale.