Ondersteuning door huisartsen bij corona

Kaderhuisarts GGZ Astrid Hertogh op in Op1: ‘Wij kennen onze hoog-risicopatiënten’

Huisartsen willen graag een bijdrage leveren aan de huidige coronazorg. Het idee is dat minder mensen in het ziekenhuis belanden en  korter in het ziekenhuis verblijven. Dit kan door  patiënten met een hoog risico tijdig te monitoren en ze te begeleiden zodra ze weer thuis zijn. In Op1 van 21 oktober jl lichten  huisartsen Astrid  Hertogh en Stella Zonneveld hun ideeën toe.  

Hoe is de gang van zaken op dit moment? Een patiënt meldt zich rechtstreeks bij de GGD voor een coronatest. De uitslag gaat niet naar de huisarts, maar naar de patiënt. Het blijkt dat dit proces – een berichtje naar de huisarts –  op eenvoudige wijze kan worden geautomatiseerd. Voordeel hiervan is dat huisartsen dagelijks de positieven kunnen gaan monitoren en risico’s kunnen inschatten. Zij kennen de patiënten met een hoog risico.

En snél interveniëren bij corona is belangrijk. Uit de eerste golf bleek namelijk dat als in een vroeg stadium al bekend is dat een patiënt te weinig zuurstof heeft en hij vervolgens tijdig zuurstof en ontstekingsremmers krijgt, hij sneller opknapt en korter in het ziekenhuis ligt. Vaak wachten patiënten zelf te lang, ze hebben niet in de gaten dat het zo slecht met ze gaat.  En plotseling zijn ze volledig uitgeput. Hierdoor duurt het herstel langer. Door huisartsen eerder te informeren en hen te laten monitoren, zakt de patiënt minder snel af en knapt hij sneller op.  En als hij eerder naar huis kan, kan de huisarts bij terugkomst opnieuw gaan monitoren. Door zo huisartsen in te zetten, komen ziekenhuisbedden eerder vrij en ontstaat er minder druk op de ziekenhuizen. Kijk de uitzending terug van op1.

Ongeveer op tijdstempel 6.00 minuten komt kaderhuisarts GGZ Astrid Hertogh aan het woord.