Training terugvalpreventie bij depressie voor praktijkondersteuners GGz

Gevolgen van Covid-19 op mentale gezondheid

Covid-19 heeft vanaf 2020 tot nu voor veel mensen, naast eventuele fysieke klachten, ook mentale gevolgen gehad. Denk aan het vele thuiswerken evt. in combinatie met kinderen die thuisonderwijs nodig hadden. Maar ook verlies van werk of bedrijf, het geïsoleerd leven en minder ontspanning hebben een negatieve invloed gehad op mensen. Een deel van hen is door ziekte of verlies (van dierbaren), de lockdown en de maatregelen erg somber geworden of heeft een depressie ontwikkeld. Mensen die bekend zijn met een depressie, hebben soms een terugval ervaren.

Het ministerie van VWS wil door middel van een steunpakket mensen, die te maken hebben (gekregen) met een depressie tegemoet komen. MIND kan daarom in samenwerking met het AMC en het UMC Utrecht een terugvalpreventietraining aanbieden aan professionals in de zorg die patiënten behandelen met een depressie.

Preventieve Cognitieve Training (PCT)

De training ‘Tussen dip en droom’ is bedoeld voor Praktijkondersteuners GGz, waarmee geleerd wordt een effectieve vorm van zelfhulp te begeleiden ter preventie van terugval bij depressie. Door deze begeleide zelfhulp is de kans beduidend lager dat ze een nieuwe episode krijgen. De methodiek kan worden toegepast bij huisartspatiënten, die hersteld zijn van een depressie. Het geeft hen inzichten in de mechanismen die een depressie kunnen uitlokken.

De webinar wordt gegeven onder supervisie van prof. dr Claudi Bockting (klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie), gz-psycholoog dr. Marlies Brouwer (afd. psychiatrie, Amsterdam UMC, locatie AMC) of gz-psycholoog dr. Evelien van Valen (UMC Utrecht). Via de video of deze link kun je alvast kennis met hen maken.

Geef je op voor deze preventieve training!

MIND gaat samen met het AMC Amsterdam en UMC Utrecht dit najaar enkele online PCT aanbieden op diverse data. De training is gratis en duurt 1 dagdeel. Na de training vindt nog een supervisiemeeting plaats en volgt er een opdracht. Indien alles goed is afgerond kan een certificaat van deelname wordt verstrekt.

Opgeven kan via:
Dr. Marlies Brouwer, [email protected]

Data en tijdstippen:
21 oktober 2021, 9:30 – 13:30 uur
5 november, 9:30 – 13:30 uur
2 december 2021 9:30 – 13:30 uur

Voor vragen over de training kun je contact opnemen met:
Dr. Marlies Brouwer, [email protected]