PsyHAG

PsyHAG is het netwerk van kaderhuisartsen GGZ. Deze huisartsen hebben een specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten binnen de huisartsgeneeskunde. Wij zetten ons in voor het verbeteren van de zorg aan mensen met psychische of psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk.

Dit doen wij door deskundigheidsbevordering te verzorgen, actief te zijn in beleid en organisatie, advies en consultatie te geven, wetenschappelijk onderzoek te doen en samen te werken met ketenpartners en stakeholders.

Scholing

aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

ALK trainingen, onder andere voor ‘het goede gesprek’ bij Meer Tijd voor de Patiënt. Het voeren van het ‘goede gesprek’ is een kernelement van meer tijd voor de patiënt.

Nieuws

Nieuwe Visie Huisartsenzorg

Nieuwe Visie Huisartsenzorg

Voor mensen met psychische problematiek
is er door de huisartsenzorg én in samenwerking met een afgevaardigde kaderhuisarts een nieuwe visie ontwikkeld.