missie en visie

missie

Het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg binnen de eerstelijns gezondheidszorg onder regie van de huisarts.

visie

Een groot deel van de geestelijke gezondheidszorg (GGz) vindt plaats in de eerste lijn. De huisartsenpraktijk biedt laagdrempelige toegang voor psychische en psychosociale problemen. De huisarts is vertrouwenspersoon en maakt bij het verhelderen van de hulpvraag effectief gebruik van zijn/haar kennis van de patiënt en diens context, daarbij stimuleert hij de patiënt tot ‘partnership’ bij het zoeken naar oplossingen.

De huisarts biedt steun, uitleg, psycho-educatie, diagnostiek, triage voor de tweede lijn, en een scala aan interventies met als doel de psychische balans te herstellen of te bewaren. De PsyHAG wil de positie van de huisarts nadrukkelijk versterken en de psychiatrische zorg in de eerste lijn verbreden en uitbreiden. Zij gaat er vanuit dat de huisarts onbewust bekwaam is in het leveren van deze zorg en wil graag het proces naar bewuste bekwaamheid bevorderen. Wij geven invulling aan deze visie en missie door invloed uit te oefenen op diverse terreinen:

beleid & organisatie

  • PsyHAG geeft gevraagd en ongevraagd advies aan LHV, NHG, INeen, zorgverzekeraars en gemeenten. In veel zorggroepen zijn kaderartsen GGZ actief.
  • Veel leden van PsyHAG zijn voor de zorggroepen betrokken bij de verbetering van de samenwerking tussen zorg en welzijn en tussen de zorgverleners in de GGZ keten.

opleidingen

Wij geven onderwijs aan AIOS en POH GGZ. Ook wenden wij onze invloed aan om het competentieprofiel en de eindtermen van de opleidingen op het gebied van de GGZ goed in te vullen.

nascholing

Wij geven nascholing over diverse GGZ onderwerpen. Lees verder…

wetenschappelijk onderzoek

Wij zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek met als doel de aanpak van psychische en psychosomatische problematiek binnen de huisartsenvoorziening te onderbouwen.

 

lees meer in PsyHag Visie 2019 – 2024

Wij geven invulling aan deze visie en missie door invloed uit te oefenen op diverse terreinen:

beleid & organisatie

opleidingen

nascholing

wetenschappelijk onderzoek