GGZ in de praktijk

Standaarden

NHG standaard angst. 
NHG standaard depressie.
NHG standaard ADHD bij kinderen.

Apps

Kennisapp LVB

Diagnostiek

De 4DKL is een screeningsinstrument voor de huisarts, dat onderscheid maakt tussen angst, distress, somatisatie en depressie.
Download hier.

Vragenlijst voor ouderen: geriatrische depressieschaal

e-health

kleurjeleven.nl
alcoholdebaas.nl

Behandeling

www.behandelhulp.com
Een handige website met informatie voor patiënten over verschillende ziektebeelden en behandelingen.