GGZ in de praktijk

Apps

Kennisapp LVB
De app is te downloaden in de App store en Google Play store.

De GGZ-appwijzer helpt bij het vinden van apps die je mentale veerkracht kunnen versterken

Behandeling

www.behandelhulp.nl
Een handige website met informatie voor patiënten over verschillende ziektebeelden en behandelingen.

Diagnostiek

De 4DKL is een screeningsinstrument voor de huisarts, dat onderscheid maakt tussen angst, distress, somatisatie en depressie.
Download hier.

Vragenlijst voor ouderen: geriatrische depressieschaal

e-health

kleurjeleven.nl
alcoholdebaas.nl

Functie en competentie profiel POH-GGZ

PDF: Praktijkondersteuner huisarts GGZ – 2020