Kaderopleiding GGZ 2023

NHG-Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De cursus is september 2023 gestart. Je kunt je belangstelling voor de opleiding doorgeven aan de opleidingscoördinatoren of bij het secretariaat (zie hieronder).

 

 

De opleiding tot kaderhuisarts betekent een verbreding en verdieping van je persoonlijke en  professionele ontwikkeling. De opleiding biedt je extra kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychische klachten en bereidt je voor op je rol als kaderhuisarts.

Kaderhuisartsen houden zich bezig met deskundigheidsbevordering, beleid en organisatie, intercollegiale advisering en consultatie.

Als kaderhuisarts kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de psychische  gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk. Je zorgt voor een goede positionering van de POH-ggz en bent gericht op samenwerking. Je bent een onmisbare schakel in de keten(zorg).

 

Organisatie

De opleiding wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de PsyHAG (de expertgroep kaderhuisartsen-ggz).

 

Informatie

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit cursorisch onderwijs, een praktijkgedeelte, zelfstudie en intervisie. De gemiddelde studiebelasting is 6 uur per week.

De rode draad in de opleiding is de maandelijkse terugkomdag op donderdag. Daarnaast is er vier keer een tweedaagse bijeenkomst, op donderdag en vrijdag.

De groepsgrootte varieert van 13-16 deelnemers. Met dit aantal is interactief onderwijs mogelijk. Deelnemers worden actief betrokken bij het programma.

 

Plaats

De eendaagse bijeenkomsten zijn in Zwolle, de tweedaagse bijeenkomsten nader te bepalen.

 

Inhoud van de opleiding

 • In het cursorisch gedeelte komen kennis, denkmodellen en ‘tools’ aan bod. Daarnaast worden vaardigheden getraind in psychologische interventies zoals motiverende gesprekstechniek, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gespreksvoering en het KOP-model. Ook worden vaardigheden geleerd in didactiek, strategische beleidsontwikkeling, consultatie en het superviseren van praktijkondersteuners-ggz. Literatuurstudie en het schrijven van een klinische les zijn onderdeel van de wetenschappelijke vorming.
 • Het praktijkgedeelte bevat twee projecten of leerstages die individueel worden ingevuld. De deelnemer kan kiezen uit de volgende gebieden:

  – Beleid en Organisatie

  – Deskundigheidsbevordering

  – Psychologische interventies

  – Wetenschappelijke vorming

 • Van de deelnemers wordt zelfstudie verwacht, waarbij opdrachten en oefeningen worden uitgewerkt en teruggekoppeld naar de opleidingsgroep.
 • Intervisie is een vast onderdeel en is bedoeld voor uitwisseling en reflectie op de opgedane praktijkervaringen.
 • Het samenstellen van een portfolio is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hierin kunnen de deelnemers hun projecten, leerervaringen en reflectieverslagen beschrijven.

Accreditatie

De NHG-kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Huisartsen die de opleiding hebben afgerond kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).

 

Kosten

De kosten van deze twee jaar durende opleiding bedragen bijna 12.500 euro.

 

Meer info

Voor meer informatie over inhoud en competenties verwijzen we naar de studiehandleiding en het promotiefilmpje op deze site.

Ook kun je terecht bij de opleidingscoördinatoren:

Ietje de Vries: [email protected]
Carine den Boer: [email protected]

 

Aanmelding

Aanmelding kan bij het secretariaat:

Janny Stoppels: [email protected]

Downloads

Hieronder kun je de studiehandleiding , de competenties van de kaderhuisarts en de folder kaderopleiding downloaden en uitprinten.