bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Richard Starmans, voorzitter

richard-starmans, voorzitter2525 CS ‘s-Gravenhage

[email protected]

Portefeuille:
 • Externe contacten: NHG, InEen, LHV
 • Lid Kwaliteitsraad Alliantie Kwaliteit GGZ
 • Voorzitter werkgroep Generieke Module Psychische klachten in de huisartspraktijk (2017)
 • Lid werkgroep Voorlopers ggz (InEen)
 • Lid begeleidingscommissie Onderzoek succesfactoren poh-ggz (Trimbos)
 • Lid opleidingscommissie kaderopleiding ggz (UMCG)
Carine den Boer, penningmeester

1628 nv Hoorn NH

[email protected]

Portefeuille:
 • specialisaties SOLK en ACT
 • huisarts-opleider
 • docent POH GGZ
Ietje de Vries, secretaris

9244 ce Beetsterzwaag

[email protected]

Portefeuille:

(mede) coördinator kaderopleiding GGZ

Christine Weenink, lid

Utrecht

[email protected]

Portefeuille:
 • voorzitter werkgroep GGZ HUS,
 • Bestuurslid PsyHAG,
 • voorzitter wetenschappelijke cie NHG congres 2018,
 • opleider HA opleiding

Geeft scholing over: GGZ in brede zin. KOPP kinderen, zorg voor EPA, samenwerking GGZ, consultatie door GGZ, huiselijk geweld (STIP), suicidaliteit, angst(zorgstandaard)

Lidewij Wind, lid

3563 CA UTRECHT

[email protected]

Portefeuille:
Erik van Gijssel, lid

Erik van Gijssel8061 EG HASSELT

[email protected]

Portefeuille:
Mieke Bruggeman, lid

6291 ET VAALS

[email protected]

Portefeuille:
 • lid DB/MSH zorggroep Huisartsen OZL,
 • adviseur GZ zorggroep OZL

Geeft scholing over: diagnostiek, suicidepreventie, seksuologie