Ridder orde voor Christine Weenink

Christine Weenink kreeg op 7 december een koninklijke onderscheiding, ze werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg dit vanwege haar langdurige en persoonlijke inzet om de zorg van huisartsen voor mensen met psychische klachten te verbeteren.

Als kaderhuisarts GGZ en bestuurslid van PsyHAG speelde ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van GGZ zorg in de huisartsenpraktijk, zowel in haar eigen stad Utrecht als landelijk.

Christine heeft zich in het bijzonder in gezet voor het tot stand komen van de functie van POH-GGZ. Zij heeft daartoe kontakten gelegd met allerlei organen, vooral bij de Nederlandse Zorgautoriteit moest intensief gelobbyd worden om de financiering van de POH-GGZ voor elkaar te krijgen. Dit is Christine gelukt en dat is een uitzonderlijke prestatie. Inmiddels heeft meer dan 85% van de huisartsen een POH-GGZ en daarmee heeft zij bijgedragen aan een structurele verbetering van de huisartsgeneeskundige zorg voor mensen met psychische klachten.

Ze organiseerde met enorme inzet verschillende activiteiten voor huisartsen en POH-GGZ die zeer succesvol waren. Zo was ze docent bij de STIP-cursussen depressie en slaapstoornissen en werkte namens PsyHAG mee aan de zorgstandaard Angststoornissen. Daarnaast organiseerde ze het eerste PsyHAG-symposium Samen Sterk voor Huisartsen en POH GGZ in 2015.

Een ander hoogtepunt was haar voorzitterschap van het NHG-congres 2018: ‘Dokter, kijk eens tussen mijn oren!’ Hierbij heeft ze heeft ruim een jaar op zeer persoonlijke wijze en met enorme inzet het team geleid. Het zeer succesvolle congres, waarvan Christine de dagvoorzitter was, zette de zorg voor mensen met psychische klachten sterk in de schijnwerpers bij alle leden van het NHG. We zullen haar zingende aankondiging een jaar eerder en haar krachtige en tegelijkertijd kwetsbare inleiding nooit vergeten.

Christine leverde ook altijd prachtige en creatieve bijdragen aan onze jaarlijkse nascholingen in Serignac.

Helaas heeft Christine op dit moment door ziekte haar werkzaamheden moeten neerleggen.